Kim Chi /Ăn Liền / Nước Khô / Loại Hạt Khô

Kim Chi 30